Partners in Kunst
bureau voor kunstadvies en tentoonstellingen
2002

2002

2002

Bruggen in de kunst

Bruggen in de kunst, de fascinatie van kunstenaars voor bruggen, Villa Zebra, Rotterdam, 2002