Partners in Kunst
bureau voor kunstadvies en tentoonstellingen
Beelden

Beelden


Redactie Beelden.
Sinds 1997 verzorg ik de redactie van het tijdschrift Beelden.
Beelden reflecteert kritisch en met persoonlijke verhalen op tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, debatten/symposia en boeken die in gaan op het specifieke deelgebied van de ruimtelijk georiŽnteerde kunst. Het verschijnt vier keer per jaar. Beelden is geen blad dat persberichten klakkeloos overneemt, maar stuurt haar auteurs op pad om de tentoonstellingen of de kunst in de openbare ruimte met eigen ogen te bekijken. Iedereen mist het nodige aan goede tentoonstellingen omdat je nu eenmaal niet iedere tentoonstelling kunt bezoeken. In Beelden leest u reviews van tentoonstellingen die u gemist heeft.

Zie ook: beeldenmagazine.nl